Kategoriarkiv: Öppna data

Vad har hänt efter två år?

Idag är det precis två år sedan vandringen från Ystad till Stockholm gick i mål. Kommunerna har alltså haft en stund på sig att planera en budget, ett helt verksamhetsår och lite till på att genomföra förändringar. Så vad har hänt sedan projektet startade? Som tur är gjorde vi en baslinje innan projektet började, som kan ses på sidan kommuner så att vi kan jämföra.

Öppna data i kommuner juni 2018

Förändringar är markerade med grönt om de har blivit bättre och med rött om de blivit sämre.

Några backar

Jag blev mycket förvånad när jag gjorde jämförelsen. Jag hade kanske inte vågat tro på jättestora förbättringar, men jag trodde inte att att någon skulle backa. Om jag förstår det rätt så har några av de som har tappat sin PSI-datasida när de lanserat en ny webb och adressen har försvunnit. Ett vanligt, men på inte sätt förmildrande, misstag myndigheter brukar göra. Värst är dock Västervik och Norrköping som till och med har avpublicerat alla dataset.

Några går framåt

Det roliga däremot är att Kalmar fick upp sin PSI-datasida vilket de sa att de skulle göra när jag träffade dem. Och Haninge som har kommit upp på öppnadata.se med flera dataset har gjort ett bra jobb. Tabellen är lite missvisande också då Stockholm har fortsatt att publicera många dataset, men det kommer inte fram i denna enkla jämförelse och förtjänar därför ett särskilt omnämnande.

Slutsats

Var det värt besväret, när det har blivit så lite konkreta resultat? Ja, det tycker jag. Det är ju svårt att förutse att myndigheter ska bryta mot Post- och telestyrelsens webbriktlinjer. Så räknar man bort dem så har ju nästan en fjärdedel av de besökta kommunerna gjort förbättringar. Man skulle ju kanske önska att de var fler, det finns ju verkligen lågt hängande frukter som skulle kunna öka användbarheten med öppna data för utvecklare och medborgare landet runt.

Kolumnförklaring

PSI-data: Uppfyller de rekommendationen att ha sin öppna data på www.exempel.se/psidata?
Öppnadata.se: Har de någon data där?
DCAT-AP: Använder de standarden DCAT-AP för att beskriva sitt data?
Licensval: Vilken licens har de valt för sin öppna data?
Stjärnor: Hur många stjärnor enligt 5stardata.org får det publicerade datat?
Not: Alla med 4 stjärnor (utom Haninge) i tabellen har det genom Koladas API.
Hur lätt: Hur kan man hitta det öppna datat på webbplatsen?

Deltagande i Hack for Sweden

Foto på laget
Från vänster: Jan, Pernilla och Mattias. I fronten, vagnen och solceller. Foto: Hanna Zetterlund.

I helgen var vi på Hack for Sweden och tävlade. Laget på plats var Pernilla Näsfors, Mattias Östmar och Jan Ainali. Vi byggde på en visualiserare av tillgängligheten och kvaliteten på öppna data inom miljö- och klimatområdet för att göra lätt att se hur det ser ut för olika kommuner. Ambitionerna var ganska stora, vilket tyvärr gjorde att vi inte räckte hela vägen i mål, vi byggde helt enkelt på ett för avancerat ramverk samtidigt som det alltid är en utmaning att sätta sig in i nya dataset. Men det var kul och lärorikt, och vi har en massa konstruktiv feedback till dataägare. Arrangemanget som sådant var fantastiskt väl ordnat. Här nedan är vår presentation på hacket.

Det vi utgick ifrån hann vi dock snygga till lite (i vårt tycke) samt byta ut från Google Maps till OpenStreetMap, så det känns ändå som att det har kommit ut något konstruktivt av det utöver att vi tillskansat oss en massa kunskap. Titta gärna på vår prototyp och källkod. Vi funderar på hur vi tar det vidare, men funderar framförallt om vi kan få fram idén med något enklare verktyg. Dessutom blev vi mer peppade på att faktiskt själva göra lite mätningar på luftkvaliteten under vandringen, nu när vi har tittat lite närmare på vilket data som är tillgängligt som öppen data. Mer om det i senare inlägg!

Uppdatering:

Här är en video som Hack for Sweden spelade in med oss under själva helgen.

Data om delmål 11.4 på Wikidata

Wikidata finns det mängder med olika sorters data, och vissa av dem är såklart relevanta för de globala målen. Häromveckan fick jag tillfälle att hjälpa Aron Ambrosiani med lite frågor mot den databasen. Den har nämligen ett öppet API där man kan ställa avancerade frågor med frågespråket SPARQL. Det gick väl och Aron byggde en karta med museer (relevant för delmål 11.4).  Och glädjande nog gjorde Aron källkoden tillgänglig under en fri licens, på den välanvända plattformen Github, viket gjorde att jag kunde bygga vidare på samma kod. Jag fortsatte helt enkelt med den andra delen av samma delmål och gjorde en visualisering av naturreservat.

Se i fullskärm.

Visualisering och sanitering av data

Att visualisera data på detta sättet är ett utmärkt sätt att se var det finns luckor. När detta skrivs får man till exempel bara två träffar om man väljer Danmark. Det kan också vara ett bra sätt att upptäcka anomalier. I Arons museekarta kan man om man väljer Tyskland just nu se att några av ”träffarna” ligger klart utanför landets gränser. Detta gör att det enklare att städa i datan, kanske har dessa redan åtgärdats när du läser det här.

Bevara och medvetandegöra

Ett första steg att få ett folkligt stöd för att bevara kultur- och naturarv är att medvetandegöra detta. Detta kan ju ske på många olika sätt och den kartan jag har gjort är bara ett snabbt hack för att visa att det går, med relativt små insatser, att använda öppen data för att göra detta.

Bygga vidare i andra tillämpningar

Med koden under en fri licens är det ju lätt att fråga efter andra saker i Wikidata. Till exempel skulle man kunna göra en karta för grönområden och offentliga platser (delmål 11.7).  Vad skulle du vilja se belyst?