Södertälje

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Enbart data från Kolada.

Uppmätta data under vandringen


Kommer snart.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej ? 4 Navigeringsträd

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
- - - - Inget möte blev av