Nacka

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Ingen relevant för mål 11 (men mål 4).

Uppmätta data under vandringen


Kommer snart.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej CC 0 4 -

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Kommunhuset 3 0 0

På grund av den korta tiden användes ingen presentation, och ingen värderingsövning gjordes.