Stockholm

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Svårlistat på grund av mängden, se deras dataportal.

Uppmätta data under vandringen


Kommer snart.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej ? 2-4 Navigationsträd

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Stadshuset 1 1 0

Ingen presentation användes.

På grund av den korta tiden gjordes ingen värderingsövning.