Delmål 11.7

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Indikatorer

11.7.1 The average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, disaggregated by age group, sex and persons with disabilities
11.7.2* Proportion of women subjected to physical or sexual harassment, by perpetrator and place of occurrence (last 12 months)

Öppna data

Insamlat data under vandringen

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.