Karlshamn

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Enbart data från Kolada.

Uppmätta data under vandringen

Inga (sensorer hade ej anlänt).

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej ? 4 Navigeringsträd

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
. 0 0 0 Inget möte blev av