Malmö kommun
Stäng.

Data om halten av partiklar
i luften (PM10, rådata från
Naturvårdsverket och SCB:
befolkning, area).
Realtime
Yearly average
High resolution
Multiple years
Density of measure places
Complete data

Data om halten av partiklar
i luften (PM2,5, rådata från
Naturvårdsverket och SCB: 1, 2).
Realtime
Yearly average
High resolution
Multiple years
Density of measure places
Complete data


y2s - data är en tjänst som jämför
tillgängligheten och kvaliteten på data
mellan kommuner i området miljö och klimat.

This site was created by y2s based on work
by Interlan.

Source

Logotyp för y2s