Delmål 11.6

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Indikatorer

11.6.1 Percentage of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge with regard to the total waste generated by the city

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

Öppna data

Insamlat data under vandringen

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.