Kalmar

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Uppmätta data under vandringen

Inga (sensorer hade ej anlänt).

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Nej Nej Nej ? 3 Navigeringsträd

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Stadshuset 2 0 0

På grund av den korta tiden användes ingen presentation och ingen värderingsövning gjordes.