Haninge

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Infartsparkeringsplatser.

Uppmätta data under vandringen


Kommer snart.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej CC 0 4 -

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Kommunhuset 1 1 0

Presentation som användes.

På grund av den korta tiden gjordes ingen värderingsövning.