Etikettarkiv: öppen källkod

Data om delmål 11.4 på Wikidata

Wikidata finns det mängder med olika sorters data, och vissa av dem är såklart relevanta för de globala målen. Häromveckan fick jag tillfälle att hjälpa Aron Ambrosiani med lite frågor mot den databasen. Den har nämligen ett öppet API där man kan ställa avancerade frågor med frågespråket SPARQL. Det gick väl och Aron byggde en karta med museer (relevant för delmål 11.4).  Och glädjande nog gjorde Aron källkoden tillgänglig under en fri licens, på den välanvända plattformen Github, viket gjorde att jag kunde bygga vidare på samma kod. Jag fortsatte helt enkelt med den andra delen av samma delmål och gjorde en visualisering av naturreservat.

Se i fullskärm.

Visualisering och sanitering av data

Att visualisera data på detta sättet är ett utmärkt sätt att se var det finns luckor. När detta skrivs får man till exempel bara två träffar om man väljer Danmark. Det kan också vara ett bra sätt att upptäcka anomalier. I Arons museekarta kan man om man väljer Tyskland just nu se att några av ”träffarna” ligger klart utanför landets gränser. Detta gör att det enklare att städa i datan, kanske har dessa redan åtgärdats när du läser det här.

Bevara och medvetandegöra

Ett första steg att få ett folkligt stöd för att bevara kultur- och naturarv är att medvetandegöra detta. Detta kan ju ske på många olika sätt och den kartan jag har gjort är bara ett snabbt hack för att visa att det går, med relativt små insatser, att använda öppen data för att göra detta.

Bygga vidare i andra tillämpningar

Med koden under en fri licens är det ju lätt att fråga efter andra saker i Wikidata. Till exempel skulle man kunna göra en karta för grönområden och offentliga platser (delmål 11.7).  Vad skulle du vilja se belyst?