Delmål 11.4

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Indikatorer

11.4.1* Share of national (or municipal) budget which is dedicated to the preservation, protection and conservation of national cultural natural heritage, including World Heritage sites.

Öppna data

Insamlat data under vandringen

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.