Delmål 11.c

Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

Indikatorer

11.c.1* Percentage of financial support that is allocated to the construction and retrofitting of sustainable, resilient and resource-efficient buildings.

Öppna data

Insamlat data under vandringen

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.