Nynäshamn

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Inga.

Uppmätta data under vandringen


Kommer snart.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Nej Nej Nej - - -

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Jannis café 1 1 0

På grund av den korta tiden användes ingen presentation och ingen värderingsövning gjordes.