Globala målen och mål 11

I september 2015 enades 193 av världens ledare kring ett nytt globalt avtal som nu har ersatt Millenniemålen som verktyg för hållbar utveckling. FN:s Globala mål består av 17 ambitiösa mål som siktar på att att vara uppnådda år 2030. Under de nästkommande 15 åren ska dessa 17 mål hjälpa världens länder att arbeta mot ett hållbart samhälle utan orättvisor.

Fördjupa dig mer i de nya Globala Målen på http://www.globalamalen.se/

Chart of UN Sustainable Development Goals.png
By United Nations – http://www.globalgoals.org/, Public Domain

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Senaste förslag på indikatorer och metadata (3 mars 2016).

Läs mer om mål 11.