Kommuner

Följande kommuner kommer projektet att besöka. Se även tidplanen.  Förutom att träffa tjänstemän och politiker i kommuner så berättar vi gärna om projektet, öppna data och Mål 11 på andra ställen såsom bibliotek, folkhögskolor m.m. Vi är öppna för förslag! Om du vill boka upp ett möte när vi passerar din kommun, hör av dig redan nu!

PSI-data: Uppfyller de rekommendationen att ha sin öppna data på www.exempel.se/psidata?
Öppnadata.se: Har de någon data där?
DCAT-AP: Använder de standarden DCAT-AP för att beskriva sitt data?
Licensval: Vilken licens har de valt för sin öppna data?
Stjärnor: Hur många stjärnor enligt 5stardata.org får det publicerade datat?
Not: Alla med 4 stjärnor (utom Haninge) i tabellen har det genom Koladas API.
Hur lätt: Hur kan man hitta det öppna datat på webbplatsen?