Vad har hänt efter två år?

Idag är det precis två år sedan vandringen från Ystad till Stockholm gick i mål. Kommunerna har alltså haft en stund på sig att planera en budget, ett helt verksamhetsår och lite till på att genomföra förändringar. Så vad har hänt sedan projektet startade? Som tur är gjorde vi en baslinje innan projektet började, som kan ses på sidan kommuner så att vi kan jämföra.

Öppna data i kommuner juni 2018

Förändringar är markerade med grönt om de har blivit bättre och med rött om de blivit sämre.

Några backar

Jag blev mycket förvånad när jag gjorde jämförelsen. Jag hade kanske inte vågat tro på jättestora förbättringar, men jag trodde inte att att någon skulle backa. Om jag förstår det rätt så har några av de som har tappat sin PSI-datasida när de lanserat en ny webb och adressen har försvunnit. Ett vanligt, men på inte sätt förmildrande, misstag myndigheter brukar göra. Värst är dock Västervik och Norrköping som till och med har avpublicerat alla dataset.

Några går framåt

Det roliga däremot är att Kalmar fick upp sin PSI-datasida vilket de sa att de skulle göra när jag träffade dem. Och Haninge som har kommit upp på öppnadata.se med flera dataset har gjort ett bra jobb. Tabellen är lite missvisande också då Stockholm har fortsatt att publicera många dataset, men det kommer inte fram i denna enkla jämförelse och förtjänar därför ett särskilt omnämnande.

Slutsats

Var det värt besväret, när det har blivit så lite konkreta resultat? Ja, det tycker jag. Det är ju svårt att förutse att myndigheter ska bryta mot Post- och telestyrelsens webbriktlinjer. Så räknar man bort dem så har ju nästan en fjärdedel av de besökta kommunerna gjort förbättringar. Man skulle ju kanske önska att de var fler, det finns ju verkligen lågt hängande frukter som skulle kunna öka användbarheten med öppna data för utvecklare och medborgare landet runt.

Kolumnförklaring

PSI-data: Uppfyller de rekommendationen att ha sin öppna data på www.exempel.se/psidata?
Öppnadata.se: Har de någon data där?
DCAT-AP: Använder de standarden DCAT-AP för att beskriva sitt data?
Licensval: Vilken licens har de valt för sin öppna data?
Stjärnor: Hur många stjärnor enligt 5stardata.org får det publicerade datat?
Not: Alla med 4 stjärnor (utom Haninge) i tabellen har det genom Koladas API.
Hur lätt: Hur kan man hitta det öppna datat på webbplatsen?