Västervik

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Enbart data från Kolada.

Uppmätta data under vandringen

PM2.5, temperatur och luftfuktighet.

Det är ungefärlig tid för inpassering i kommunen. Denna uppdateras när kommungränsen norröver har passerats. Tyvärr saknas exakta koordinater för mätvärdena.

För mer information, se sidan om Speck sensorn.

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej ? 4 Navigeringsträd

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Kommunhuset 1 0 0

På grund av den korta tiden användes ingen presentation och ingen värderingsövning gjordes.