Torsås

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Inga.

Uppmätta data under vandringen

Inga (sensorer hade ej anlänt).

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Nej Nej Nej - - -

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Kommunhuset 1 0 0 Ett välkomnande men ingen workshop hann genomföras.