1000 km hållbar vandring från Ystad till Stockholm om öppna data och FN:s globala mål har startat

Pressmeddelande 2016-04-04:

Måndag den 4 april startade en hållbar vandring från Ystad till Stockholm om öppna data och de globala målen för hållbar utveckling. På den 1000 kilometer långa vandringen kommer föreläsaren Jan Ainali att prata med de 26 kommuner han passerar om hur de bättre kan nå ut till företag, forskare, medborgare och beslutsfattare med information och statistik om bland annat miljö och klimat i kommunen.

Innovationsmyndigheten Vinnova har till uppgift att förbättra förutsättningarna för innovation i Sverige. Många nya idéer om tjänster kan uppstå om tillgången till öppen information och data ökas för externa aktörer. Vinnova tycker det är viktigt att mer data från offentliga aktörer publiceras öppet och att kunskapen om öppna data når fler och har därför valt att finansiera projektet.

Projektledaren Pernilla Näsfors säger: “Med hjälp av öppna data kan fler aktörer bygga klimatsmarta tjänster eller granska hur en kommun ligger till”. Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, sa nyligen: “Öppna data är vår nya allemansrätt” och den analogin används också i projektet. Den vandrande föreläsaren Jan Ainali kommer att förlita sig på allemansrätten och campa under hela vandringen.

– Öppna data och tillgång till samhällsinformation borde vara lika självklart som allemansrätten och tillgång till naturen, just därför gör vi en poäng av hur bra det är att den funkar, säger Jan Ainali.

Jan Ainali kommer även att prata med kustkommunerna längs vägen om de nya Globala målen för hållbar utveckling som världens ledare har förbundit sig till för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren: Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. För att uppnå dessa mål kommer öppna data kunna vara en del av lösningen för att snabbare nå ett hållbart samhälle, samtidigt som det kommer ställas högre krav på rapportering från kommunerna till nationella myndigheter och FN.

Vandringen inleds med ett workshop hos Ystad kommun på förmiddagen den 4 april och fortsätter därefter mot Simrishamn för möte med kommunen där den 6 april. Hela tidsplanen finns på projektets hemsida www.y2s.se/tidplan.

 

Om projektet:

Projektet drivs av Openhearted AB i samarbete med Quantified Planet och Open By Default och är finansierat genom Vinnovas utlysning Öppna datakällor 6. Läs mer och följ projektet på http://www.y2s.se, https://www.facebook.com/y2s.se och https://twitter.com/y2s_se, hashtag #y2s.

Bilder:

Pressbilder fria för användning kommer att publiceras kontinuerligt under vandringen på projektets konton i sociala medier samt på http://www.y2s.se/pressbilder/. Licens: CC BY 4.0.

Kontakt:

Jan Ainali, vandrande föreläsare, jan@y2s.se Mobil: 076- 21 22 776
Pernilla Näsfors, projektledare, pernilla@y2s.se Mobil: 070-308 08 96

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *