Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 60 eller också finns inte lagret!