Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 43 eller också finns inte lagret!