Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 40 eller också finns inte lagret!