Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 31 eller också finns inte lagret!