Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 3 eller också finns inte lagret!