Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 28 eller också finns inte lagret!