Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 24 eller också finns inte lagret!