Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 22 eller också finns inte lagret!