Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 20 eller också finns inte lagret!