Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 19 eller också finns inte lagret!