Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 18 eller också finns inte lagret!