Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 16 eller också finns inte lagret!