Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 14 eller också finns inte lagret!