Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 12 eller också finns inte lagret!