Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 1 eller också finns inte lagret!