Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 8 eller också finns inte lagret!