Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 72 eller också finns inte lagret!