Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 70 eller också finns inte lagret!