Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 69 eller också finns inte lagret!