Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 50 eller också finns inte lagret!