Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 36 eller också finns inte lagret!