Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 30 eller också finns inte lagret!