Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 2 eller också finns inte lagret!