Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 13 eller också finns inte lagret!