Varning: inga markörer är tilldelade till lagret med ID 10 eller också finns inte lagret!