Testkommun

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Uppmätta data under vandringen

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Ja Nej Nej ? 4 Sökträff

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Rådhuset 6 0 0

Presentation som användes (övriga presentationer finns på denna sida).

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.

 

Rådata

Timestamp
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.a
11.b
11.c
04/02/2016 16:31:524355255511
04/02/2016 16:51:413244152315
05/02/2016 13:07:443433253311