Speck

Speck är en sensor som jag har med mig på vandringen (från Oskarshamn och norrut). Den mäter PM2,5 (partikelhalter i luften), temperatur och luftfuktighet.

Här är ett exempel på hur data visas i deras gränssnitt.

Screenshot 2016-05-04 at 20.13.13